HOTLINE: 0904 144 699 - 0931501891 - 0383 603 788: || ĐOAN: 0934 222 891 - 0968 406 330

Hợp đồng giúp việc 3 bên giữa người giúp việc, chủ nhà và trung tâm

VŨ NGỌC ĐOAN - 20/08/2021 - 0 bình luận

Hợp đồng tham khảo như sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  Hạnh phúc

                                                                      Ngày……..tháng …….năm………….

HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

( Hợp đồng lần ……..)

BÊN A: ĐẠI DIỆN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ông(Bà):………………………………………..........điện thoại :……………………...

Địa chỉ hiện nay :………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu :………………………..do CA………………….cấp ngày……...

BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông(Bà):………………………………………..........điện thoại :……………………...

Địa chỉ hiện nay :………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu :………………………..do CA………………….cấp ngày……...

Khi cần báo tin cho :…………………………………………………………………….

BÊN C: TRUNG TÂM GIÚP VIỆC THU HIỀN

Đại diện : Bà Vũ Thị Thu Hiền

Địa chỉ :2E Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng ; Điện thoại :0934222891 - 0383603788

Bằng văn bản này các bên cùng nhau thống nhất và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

ĐIỀU I: TRÁCH NHIỆM BÊN A

- Kể từ ngày…..tháng……năm……….ông/bà …….………………         đại diện cho bên A có trách nhiệm quản lý và sử dụng người lao động với công việc cụ thể …………………                    tại nhà riêng ( 1 nhà ).

- Thời gian làm việc tối thiểu là : 06 tháng ( sáu tháng )

- Phương thức trả lương : Trả vào cuối tháng ( trừ trường hợp các bên yêu cầu đổi người lao động hay hủy bỏ hợp đồng thì bên A sẽ thanh toán cho lao động cũ trước khi đổi lao động mới hoặc hủy bỏ hợp đồng). Riêng tháng đầu tiên của hợp đồng nếu không phải đổi người thì bên A sẽ được phép giữ lại 400.000đ ( bốn trăm nghìn đồng) tiền lương tháng đầu tiên của bên B để đảm bảo việc bên B cam kết thực hiện hết thờ gian tối thiểu của hợp đồng là 06 tháng.

- Không sử dụng lao động sai hợp đồng : Như những việc mà pháp luật nghiêm cấm hay nguy hiểm đến sức khỏe người lao động. Nếu vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên B .

- Tạo điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn lao động làm tốt công việc. Quan tâm đến người lao động ốm đau hay gặp các rủi ro khác. Tôn trọng nhân cách và bảo đảm các nhu cầu tối thiểu về ăn ở để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Quản lý CMND – giấy tờ tùy thân khác và làm thủ tục đăng ký tạm trú cho người lao động.

- Luôn cảnh giác đề phòng mất mát tiền bạc hoặc tài sản có giá trị. Không ứng trước lương cho người lao động, không giao tài sản có giá trị cho người lao động.

- Bên A đồng ý trả tiền tuyển dụng là 1.000.000 đ.

- Bên A đồng ý cho người lao động nghỉ 06 ngày phép trong thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng.

- Bên A chỉ được quyền đổi người lao động 01 lần ( một lần )trong vòng một tháng đầu tiên của hợp đồng với bất kỳ lý do chủ quan hay khách quan nào( không phải trả thêm phí dịch vụ )

- Khi bên A cần trao đổi lao động khác thì thanh toán hết tiền lương cho người lao động cũ và chuyển người lao động cùng giấy tờ tùy thân của họ đến trung tâm để nhận người lao động mới hoặc thanh lý hợp đồng. Nếu tự ý cho người lao động về trung tâm không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

 

ĐIỀU II : TRÁCH NHIỆM BÊN B

- Bên B đồng ý để lại số tiền 500.000 đ ( năm trăm nghìn đồng ) trong tổng lương của tháng đầu tiên để cam kết thực hiện hợp đồng, thời gian tối thiểu là 06 tháng ( sáu tháng ). Nếu tự ý bỏ việc sẽ không được nhận lại số tiền này ( trừ khi bên A tự ý hủy bỏ hợp đồng ).

- Trung thực, thật thà làm tốt công việc được giao. Khi có việc xin nghỉ đột xuất phải được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU III : TRÁCH  NHIỆM BÊN C

- Cung cấp nơi ăn ở miễn phí cho lao động trong thời gian chờ việc. Tự chịu mọi phí tổn tìm kiếm lao động từ các địa phương. Đổi lao động theo yêu cầu và thỏa thuận giữa bên A và bên B .

- Đổi lao động 01 lần ( một lần ) trong vòng tuần đầu tiên cho bên A ( nếu có yêu cầu )

- Cung cấp giấy CMND hoặc giấy tạm vắng – giấy tờ tùy thân khác của người lao động cho bên A.

- Trung tâm không chịu trách nhiệm về mất tài sản riêng của bên A trong mọi trường hợp.

ĐIỀU IV: ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ THÀNH LÝ HỢP ĐỒNG

- Trường hợp bên A không sử dụng lao động nữa vì bất cứ lý do nào hay do bên B yêu cầu hoặc bên C xét thấy không thể tiếp tục cung ứng lao động cho bên A được nữa thì các bên đều được yêu cầu thanh lý hợp đồng. Trung tâm chỉ giải quyết thanh lý hợp đồng trong tháng đầu tiên. Với điều kiện bên A chuyển người, giấy tờ và lương của người lao động đến trung tâm để nhận lại một phần phí tuyển dụng theo thỏa thuận sau.

- Trong vòng 01 tuần lễ đầu tiên ( kể từ khi nhận người lao động )

- Bên A nhận lại …500.000đ………. sau khi trừ lại…500.000đ…….. phí giao dịch

- Sau 10 ngày trở ra được nhận lại  300.000đ……………………….

- Sau 20 ngày trở ra được nhận lại…200.000 đ………………………..

- Sau khi đọc, hiểu kỹ các điểu khoản và nội dung hợp đồng, các bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung trên. Trường hợp có phát sinh các bên liên quan cần bàn bạc thống nhất và bổ sung bằng văn bản, có chữ ký xác nhận của 3 bên hoặc yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết nếu như không tự giải quyết được. Hợp đòng có giá trị như nhau, nhau bên A giữ 01 bản, bên C đại diện cho người lao động giữ 01 bản để theo dõi và thực hiện, hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.

- Nếu hết hợp đồng, bên A và bên B tự thỏa thuận bên C tự động ra khỏi hợp đồng.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                            NGƯỜI LAO ĐỘNG                              ĐẠI DIỆN BÊN C

Người tuyển dụng lao động                        (Ký ghi rõ họ tên )

      ( Ký ghi rõ họ tên )

Viết bình luận của bạn

Giới thiệu

Chuyên nghiệp, chất lượng cao - Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, phẩm chất tốt, yêu nghề và có trách nhiệm với công việc DỊCH VỤ CỦA GIÚP VIỆC THU HIỀN NHIỆT TÌNH CHU ĐÁO LỰA CHỌN NGƯỜI PHÙ HỢP VỚI TỪNG HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Danh mục

Tags

Bài viết mới

0904144699